PRIVACY STATEMENT

Gegevens Inner Stance

Inner Stance Group B.V.
De Smalle Zijde 18C-H
3903 LP  Veenendaal
Kamer van Koophandel nummer: 66869102
telefoonnummer: 085-0711160

Contactpersoon voor privacy-zaken is: Janika Elsenaar-Poort
per e-mail zijn wij bereikbaar via: info@innerstance.com

Inner Stance B.V.
De Smalle Zijde 18C-H
3903 LP  Veenendaal

De volgende zelfstandige juridische entiteiten (die verder worden aangeduid als ‘Vestiging’ of ‘Vestigingen’) maken tevens gebruik van de naam Inner Stance en de website www.innerstance.com en zijn aangesloten bij de franchiseformule ‘Inner Stance’:

Inner Stance Amsterdam
Keienbergweg 31
1101EX Amsterdam
contactpersoon: Joke Stroobach 

Inner Stance Amersfoort
Basicweg 11F
3821 BR  Amersfoort
contactpersoon: Peter de Gruyl 

Inner Stance Apeldoorn
Sint-Eustatius 87
7333 NW Apeldoorn
contactpersoon: Robbert Speek 

Inner Stance Enter
Berghorst 10
7468 DK Enter
contactpersoon: Guus Baan 

Inner Stance Hardinxveld-Giessendam
Moerbei 8a
3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
contactpersoon: Agnes Vleugel 

Inner Stance IJsselstein
Einsteinweg 51A
3404 LJ IJsselstein
contactpersoon: Stefan Wolfis 

Inner Stance Utrecht
Kerkstraat 19c
3581 RA Utrecht
Contactpersoon: Erik Breedveld 

Inner Stance Sint-Oedenrode
Handelsweg 25
5492 NL Sint-Oedenrode
contactpersoon: Guus van Diest 

Inner Stance Veenendaal
De Smalle Zijde 18 D-H
3903 LP Veenendaal
contactpersoon: Pim Brouwer 

Inner Stance Woerden
De Singel 59A
3442 AM Woerden
Contactpersoon: Shane Kloosterman 

De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de website www.innerstance.com

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met ‘Inner Stance’, ‘ons’, ‘wij’, ‘we’ of ‘onze’. In deze Privacyverklaring wordt met ‘betrokkene’ bedoeld degene van wie wij persoonsgegevens verwerken.

Website

Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de volgende website bedoeld: www.togetherwegotthis.nl 

Cookies

De website van Together We Got This plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website permanent op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij maken gebruik van cookies op de website om:

I. De werking van de website te verbeteren.

II. De website te testen en te verbeteren door het monitoren van websitebezoek.

III. De effectiviteit van de online marketingcampagnes te meten.

Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers.

Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens gedeeld. De cookies worden gedurende maximaal twee jaar bewaard. Je kunt cookies verwijderen via je internetbrowser. Je kunt ook via je internetbrowser instellen dat cookies standaard worden geweigerd.

Persoonsgegevens

a. Algemeen en doelen.

I. De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van één doel. Het doel is, het beantwoorden van vragen die gesteld worden via de website. Wij krijgen gegevens als iemand via onze website het contactformulier invult via de pagina ‘contact’ of het vragenformulier invult via de knop ‘vragen’. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen en contact te houden met de betreffende personen.

 b. Welke persoonsgegevens? De persoonsgegevens die we verwerken zijn:

naam,

telefoonnummer, e-mailadres

IP-adres en surfgedrag.

 c. Verstrekking aan derden.

Persoonsgegevens van onze klanten verstrekken wij alleen aan anderen voor zover dat nodig is in het kader van onder a. genoemde doelen. Deze derden verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Inner Stance. Voorts verstrekken wij persoonsgegevens aan derden wanneer wij hiertoe worden verplicht door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Inner Stance heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 d. Hosting en dienstverleners. 

Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van software die door één of meer derden ter beschikking wordt gesteld en waarvoor zij supportdiensten verlenen. Ook maken wij gebruik van ict-dienstverleners. Het kan voorkomen dat ook deze entiteiten (vaak voor beperkte duur) toegang hebben tot persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn opgeslagen in de cloud en in diverse softwareapplicaties in de cloud.

 e. Termijnen

Gegevens die we ontvangen via de websitepagina “contact” worden verwijderd indien en zodra duidelijk is dat de hier uit voortvloeiende contacten niet tot een overeenkomst leiden.

Persoonsgegevens die we verwerken op grond van verkregen toestemming, bewaren we voor de duur van de toestemming.

Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen.

Onder het kopje ‘Cookies’ staat ook een bewaartermijn genoemd.

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

 f. Van wie krijgen wij persoonsgegevens.

Wij krijgen persoonsgegevens via onze website (via “contact en vragen ”) .

 Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodiek de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

Rechten van betrokkene

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.

Informatie en inzage: u kunt bij ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken en wij vertellen u graag over hoe en waarom wij de betreffende persoonsgegevens verwerken.

Rectificatie: mochten wij verkeerde gegevens van u hebben dan passen wij die op uw verzoek aan.

Vergetelheid: op uw verzoek om wissing van uw persoonsgegevens zijn wij verplicht deze persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat wij voor bepaalde doeleinden verplicht zijn sommige persoonsgegevens te bewaren.

Beperking: heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u van ons verlangen de verwerking te laten beperken.

Bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Naast bovengenoemde rechten kunt u uw toestemming intrekken voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van mailings, nieuwsbrieven, reviews en  klanttevredenheidsonderzoek. U kunt uw toestemming intrekken middels de afmeldlink onderin de betreffende e-mails. U kunt hiervoor ook een e-mail aan ons sturen: info@innerstance.com.

 Klacht

Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden, heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

 Versie van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 Maart 2020.